Skip to Content

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános rendelkezések

A Henkel Magyarország Kft., a továbbiakban Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.

Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2.  Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b. (www.henkel.hu; 1 372 5555)

A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére, és az oldal megfelelő működésének és biztonságának fenntartására használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag jogszabályi kötelezettség vagy jogszabályban biztosított felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett felhasználó az adatkezeléshez hozzájárulást adott.

Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Henkelnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen az egyes felhasználók egyedi igényeinek.

A gyűjtött adatok a következő címzettekhez kerülhetnek:

Henkel felelős osztályai, Henkel-csoporthoz tartozó más cégek,

külső szolgáltatók (pl. tárhelyszolgáltatók; tartalom feltöltéséért felelős ügynökségek; marketing ügynökségek; más külső szolgáltatók, ha az adatokhoz való hozzáférésük elengedhetetlen az általuk nyújtott szolgáltatás ellátásához)

hatóságok, amennyiben közfeladatuk ellátásához szükséges, pl. amikor Henkel hatósági megkeresésre válaszol; vagy amennyiben a személyes adatok megadása Henkel érdekeinek érvényesítése vagy védelme miatt szükséges; illetve ha folyamatban lévő vagy jövőbeni üzletszerzés vagy átalakulás (összeolvadás, üzletrész eladás) miatt szükséges az adatok átadása

3. Személyes adatok további kezelése

a)  Kapcsolatfelvétel a felhasználó részéről

Adatait Ön megadhatta számunkra valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

Megőrzési idő - fogyasztói megkeresések esetén

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 2 hónapig őrizzük meg.

Ettől eltérő a megőrzési idő, amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk. Ebben az esetben a jogszabályban (Fogyasztóvédelemről szóló törvény) meghatározott megőrzési időt kell alkalmaznunk, amely 3 év.

Megőrzési idő – üzleti partnereinktől érkező megkeresés esetén Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatai megőrzésénél az általános 5 éves elévülési időt vesszük figyelembe.

b) Nyereményjáték

Nevét és elérhetőségét Ön valamely, a weboldalunkon rendszeres időközönként meghirdetett nyereményjátékban való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a nyereményjáték lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a díjak kiosztása miatt, illetve a nyereményjáték lefolytatása érdekében szükség van.

A nyereményjátékban való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

Az egyes nyereményjátékokhoz tartozó részletes adatvédelmi tájékoztató a vonatkozó Játékszabályban található.

4. Sütik, pixel, ujjlenyomatok

Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Ezek a sütik olyan kis adategységek, amelyeket a böngésző az eszköz merevlemezén ideiglenesen tárol, és amelyek a weboldalunk használatához szükségesek. A cookie-k gyakran tartalmaznak egyedi azonosítót, amely egy véletlenszerűen generált és az eszközön tárolt azonosító. Néhány a webhely munkamenetének végén lejár; mások hosszabb ideig maradnak az eszközön. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. alkalmazásra. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra.

A sütik több típusát különböztetjük meg. Az elsődleges féltől származó sütik azok, amelyeket a felkeresett webhely helyez el, és amelyekhez csak az adott webhely férhet hozzá. Harmadik féltől származó sütiket más szervezetek helyezik el, és a Henkel által igénybe vett szolgáltatásokat biztosítják. Például ha külső elemzés-szolgáltatást veszünk igénybe ezen az oldalon, akkor az ehhez szükséges sütiket szolgáltató partnerünk helyezi el az általunk kért szolgáltatás teljesítése érdekében. Ezen kívül ez az oldal tartalmazhat beágyazott tartalmat is, például a YouTube-tól, ahol az adott szolgáltató a beágyazott tartalom megjelenítéséért saját sütit alkalmazhat.

A pixel általában nem több, mint egy 1 pixel x 1 pixel méretű átlátszó kép, amelyet a weboldalon helyeznek el olyan adatok gyűjtésére, mint például az IP-cím, a böngésző típusa, a hozzáférés ideje vagy a korábban beállított sütik, a tartalom személyre szabása vagy a böngészés hatékonyabbá és könnyebbé tétele érdekében. Gyakran a sütikkel együtt alkalmazzák, mivel a pixelek sütiket generálnak és kezelnek.

Amennyiben hozzájárult, a webhely adatokat gyűjt az eszköz operációs rendszeréről, böngészőjéről, a beállított nyelvről, telepített betűtípusokról, IP-címéről, beépülő moduljairól és további információkról. Ez lehetővé teszi, hogy személyre szabott marketing továbbítása érekében az eszköz újra azonosítható legyen.

Az általunk használt sütikkel (vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a „ Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpont alatt ér el.

A „Sütik"" majd a „Sütik testreszabása"" menüpont alatt a jövőre nézve bármikor vissza is vonhatja hozzájárulását a kérdéses süti letiltásával.

Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön például otthoni és munkahelyi gépéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

a) Mapp Intelligence (korábban Webtrekk)

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult a Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH (Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Németország) technológia alkalmazásával jelen weboldal marketing és optimalizálási célból adatokat gyűjt, majd azokat a németországi adatközpontjában tárolja. E célból az eszközén süti települ, mely többek között olyan adatokat gyűjt, mint a böngésző és az eszköz adatai, az Ön IP-címe, a meglátogatott webhelyek és a hozzáférés ideje. Ezeket az adatokat anonim vagy álneves felhasználói profilokban tárolják és dolgozzák fel (az adott technológiától és az igénybe vett szolgáltatástól függően). A felhasználói profilokat sütik vagy más hasonló technológiák segítségével tárolják a fentiek szerint. A weboldalra való belépéskor végzett adatgyűjtésen túlmenően (a fent meghatározottak szerint), adatok kerülnek rögzítésre a honlapunkra való belépésre használt weboldalra, az oldalunk használatakor látogatott más weboldalakra, valamint a weboldalunk keresésére használt keresőszavakra vonatkozóan is.

Felhasználóink kifejezett hozzájárulása nélkül, a Mapp technológia segítségével gyűjtött adatokat nem használjuk a látogatók személyének azonosítására, továbbá nem vonjuk össze azokat az érintett felhasználóra vonatkozó más személyes adattal sem.

További információkat a webes nyomkövetésről a szolgáltatónk adatvédelmi irányelvében talál: https://mapp.com/privacy/

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” majd a „Sütik testreszabása” menüpont alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, a Mapp Intelligence süti használatát azonban szeretné elkerülni, akkor ezen a linken (https://mapp.com/opt-out-mapp/) megteheti a szükséges beállítást (letiltó süti (opt-out-cookie) telepítése). A telepített opt-out-süti csak a Mapp Intelligence adatgyűjtését akadályozza meg, és csak az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát például Ön otthoni és munkahelyi gépén is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

b) Adobe Analytics

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, ez a weboldal az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írország) (“Adobe”) által nyújtott Adobe Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ebből a célból egy süti kerül telepítésre az Ön eszközére. Ez a süti olyan adatokat gyűjt, mint a böngésző és az eszköz adatai, az Ön IP-címe, a meglátogatott weboldalak, valamint a szerverkérés dátuma és időpontja, abból a célból, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal üzemeltetői számára a weboldal tevékenységéről, és egyéb, a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal szolgáltatójának.

Az Adobe (mint adatkezelő) felhasználhatja az Ön adatait bármilyen saját célra, például profilalkotásra és az Ön adatainak más, Önről gyűjtött adatokkal való összekapcsolására (pl. az Adobe-fiókján keresztül).

A süti által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét is) az Adobe az Egyesült Királyságban található szerverekre továbbítja és azokon dolgozza fel. E harmadik országba történő adattovábbítás esetében a megfelelő szintű adatvédelmet a szabványos szerződéses záradékok biztosítják (GDPR 46. cikk) az Európai Bizottság megfelelőségi határozatáig (GDPR 45. cikk).

Aktiváltuk az IP-anonimizálást, ami azt jelenti, hogy az IP-cím utolsó oktettje (az utolsó rész) azonnal elrejtődik, amikor az IP-címet az Adobe összegyűjti. Ez az anonimizálás az IP-cím bármilyen feldolgozása előtt történik. Mindössze egy hozzávetőleges hely lesz elérhető a statisztikai elemzés céljából. A földrajzi keresés után az Analyticsben az IP-címek mindenhol elrejtésre kerülnek, és a helyükre a :: X.X.X.X.X kerül.

A Henkel weboldalán a sütik engedélyezésével Ön hozzájárul a fent említett adatok Adobe általi felhasználásához és a fentiekben leírt feldolgozásához.

Az Adobe szolgáltatásainak adatvédelemmel kapcsolatos további információit itt találja: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen:

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha a sütiket letiltja a weboldalunkon a ""Sütik"" menü ""Süti beállítások"" menüpontjában. Ha általánosságban hozzájárul a sütik használatához, de az Adobe Analytics sütik használata nem tetszik Önnek, akkor ezt a linket követve (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) kikapcsolhatja az Adobe Analytics adatgyűjtését és adatfelhasználását (sütik és IP-cím).

c) Google Ads

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, a weboldal a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) ("Google") által nyújtott "Google Ads" szolgáltatást használja, mely a hirdetési tevékenység hatékonyságát értékeli és a felhasználó újbóli felismerését teszi lehetővé. Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a „Google Ads” sütit telepít az eszközére. Ezzel a sütivel a Google – felhasználva az Ön weboldalunk használatával kapcsolatos adatait, a weboldalunkkal és a hirdetéseinkkel történt interakciókat, valamint az Ön IP-címét, böngésző adatait, korábban látogatott webhelyeit, illetve a webhely elérésének dátumát és idejét – hirdetéseink elérését elemzi, valamint a személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. Ennek során, ugyanezen célból az is meghatározható, hogy Ön, illetve az Ön háztartása több eszközzel rendelkezik-e. A „Remarketing” segítségével weboldalunk felhasználói a Google hirdetési hálózatának más webhelyein újra azonosíthatók és felismerhetők (pl. A Google kereső funkciójában és a YouTube-on), így az érdeklődésükre szabott hirdetések jeleníthetők meg számukra.

A sütik által generált, az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” majd „Sütik testreszabása” menüpont alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de nem szeretné, hogy személyre szabott reklámok jelenjen meg Önnek, akkor ezen a linken további információt talál a Google Önnel kapcsolatos hirdetési beállításainak módosításáról (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu). Másik megoldásként telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt is (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

d) Google Analytics

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, ez a webhely a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) és a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”) által biztosított Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ebből a célból a Google sütit telepít az eszközére. Ezzel a sütivel a Google – felhasználva a böngésző és az eszköz adatait, valamint az Ön IP-címét, korábban látogatott webhelyeit, illetve a weblapot tároló szervernek küldött kérelem dátumát és idejét – az Ön általi történt weboldalhasználatot elemzi, valamint erről jelentést készít a weboldal üzemeltetőinek. Az Ön weboldalon végzett és az internet használattal kapcsolatos tevékenységéről a weboldal szolgáltatója részére szintén elemzést készít. A süti a felhasználók és a hirdetések közötti interakciókról (szöveges hirdetésre kattintás vagy videohirdetés megtekintése) is gyűjt információkat.

A Henkel az összegyűjtött adatokat a kampányok optimalizálására, célzott hirdetésekre és a hirdetések személyre szabására használja fel. A Google által telepített sütik lehetővé teszik, hogy személyre szabott hirdetések jelenjenek meg egyrészt a Google webhelyein (pl. a „Google Ads” működési területén), másrészt a mi webhelyeinken (pl. A „Google Campaign Manager 360” működési területén), és - érdeklődésétől függően - amikor más partnerek webhelyeire látogat. Ebből a célból az Ön böngészőjét a reklám megjelenítéséhez azonosítják, és hozzárendelik egy célcsoporthoz, amely az Ön számára releváns és érdekesnek ítélt hirdetések megjelenítését szolgálja.

A Google (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (pl. Google-fiókján keresztül).

A sütik által generált és az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A szolgáltatás IP-cím anonimizálással működik, azaz a Google az IP-cím utolsó 8 bitből álló részét törli vagy olvashatatlanná teszi az Európai Unió tagállamait, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes feleit érintően. Csak kivételes esetben történik a teljes IP-cím elküldése az Egyesült Államokba, ekkor az anonimizálásra már a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerül sor.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik”majd a „Sütik testreszabása” menüpont alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt a Google Analytics adatgyűjtésének és felhasználásának (sütik és IP-cím) kikapcsolásához.

e) Google Optimize 360

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunkon a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) által nyújtott „Google Optimize 360" szolgáltatást használjuk. A Google Optimize elemzi webhelyünk különböző változatainak használatát, és a felhasználók weboldalon folytatott tevékenysége alapján hozzájárul a felhasználói élmény javításához. A Google Optimize a Google Analytics-hez tartozó szolgáltatás, így a Google Analytics-szel kapcsolatos fenti információk érvényesek a Google Optimize szolgáltatásra is.

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” majd a „Sütik testreszabása” menüpont alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával vagy telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt a Google Analytics adatgyűjtésének és felhasználásának kikapcsolásához (lásd feljebb).

f) Google Campaign Manager 360

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunk a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) által üzemeltetett Google Campaign Manager 360 szolgáltatást alkalmazza annak érdekében, hogy releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Erre a célra a Google az Ön IP-címének felhasználásával sütit telepít az eszközére. Ez a cookie az IP-címen, a böngésző és az eszköz információin, a meglátogatott webhelyeken és a hozzáférés idején kívül információkat gyűjt a böngészőben megjelenített hirdetésekről és arról, hogy Ön mely hirdetésekre kattint. Ez lehetővé teszi a Google és a partneroldalak számára, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket jelenítsenek meg a Henkel-oldalak és más webhelyek korábbi látogatásai alapján. A Campaign Manager sütik a böngészőhöz rendelt álneves azonosító számot használják a képernyőn megjelenő és vonzónak ítélt hirdetések ellenőrzéséhez. Ennek során azonosítja a böngészőt a hirdetések megjelenítésekor, és hozzárendeli valamely célcsoporthoz. A Google által telepített sütik lehetővé teszik, hogy személyre szabott hirdetések jelenjenek meg egyrészt a Google webhelyein (pl. a „Google Ads” működési területén), másrészt a mi webhelyeinken (pl. A „Google Campaign Manager 360” működési területén), és - érdeklődésétől függően - amikor más partnerek webhelyeire látogat.

Ezeket az információkat arra is felhasználjuk, hogy az Ön weboldal használatát elemezzük, valamint, hogy jelentés készüljön a weboldal használatáról a weboldal üzemeltetőinek és az Ön weboldalon végzett és az internet használattal kapcsolatos tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújtsunk.

A Google (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (pl. Google-fiókján keresztül).

A sütik által generált és az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával. Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de a Google Campaign Manager szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (www.google.com/settings/ads/onweb) kikapcsolhatja a Google Campaign Manager adatgyűjtését és -felhasználását (sütik és IP-cím).

6. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős

Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

Helyesbítéshez való jog

Törléshez való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog

Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően).

Tiltakozáshoz való jog

A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik, úgy hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Magyarország Kft. 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 10/B. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).